ስድራቤት፡ ቆልዑት፡ መንእሰያትን

ንሕና ትኽክለኛ ቦታ ን ስድራቤታዊ ሽግራት ንምፍታሕን፡ ን ኣተዓባብያ ቆልዑትን። ኣገልግሎትና ኣብ ወለድትን መንእሰያትን ዞኣለመ ኢዩ። ህጹጽ ዝኾነ ጸገም ኣብ ዝህልወኩም፡ ቅልጡፍ ዝኾነ ቆጸራ ክንህበኩም ኢና።

ሓገዝን ደገፋትን ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮሮናክንሕግዝ ኢና ኣብዚ ዘለና!

እዚ ህሉው ኩነታት ንኮሮና ቫይረስን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘይንጹርነትን ንምቁጽጻርን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድረታታት፡ ንብዙሓት ሰባት ዓቢ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ከበድቲ እዋናት፡ በይንኹም ክትኮኑ ኣይንሓድገኩምን ኢና።

ንሕና ኣለናልኩም

  • ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋናትን ናይ ወጥሪ ኩነታትን
  • ብቴሌፎንን ብዝተሓለወ ናይ መስመር ኢንተርነት ባይታን ናጻን ምስጢራውን ምኽርታት እናሃብና
  • ኣብ ፍሉይ ኩነታት ድማ ብኣካል እናረኸብና
  • ኣብ ጸበብቲ ቅልውላዋት ብዝተኻእለ መጠን ክንርከበልኩም ኢና

ርኸቡና

Contact

Counselling for Families, Children, Young people

069 / 530 2 220

Mo – Fr 9.00 – 13.00
Mo – Do 15.00 – 17.00

Your contact persons at Haus am Weißen Stein

Gabriele Arnold

Familienberatung

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Barbara Evangelou

Leitung Familienberatung

Frankfurt

09 / 53 02 220

E-Mail

Kanber Yolcu

Familienberatung

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Claudia Hauer

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Dr. Fatima El Amin

Familienberatung

Frankfurt

069 53 02 220

E-Mail

Barbara Evangelou

Leitung Familienberatung

Frankfurt

09 / 53 02 220

E-Mail

Your contact persons at Evangelisches Zentrum für Beratung in Höchst

Britta Albrecht

Familienberatung

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail

Marina Liuni

Familienberatung

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail

Jelena Töws

Familienberatung

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail

Judith Rosner

Familienberatung, Leitung

Höchst

069 / 75 936 7 210

E-Mail

Judith Rosner

Leitung

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail

Heidrun Krauskopf

Familienberatung

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail