ናይ ዝምድናታትን ህይወትን ሕቶታት

ኣብ ዝምድናኹም ግርጭት ምስ ዘገጥመኩም፡ ኣብ ውሽጢ ስድራቤትኩም ጸገም ምስ ዘጋጥመኩም ወይ ከቢድ ናይ ህይወት ቅልውላው ምስ ዘጋጥመኩም። ርኸቡና!

ሓገዝን ደገፋትን ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮሮናክንሕግዝ ኢና ኣብዚ ዘለና!

እዚ ህሉው ኩነታት ንኮሮና ቫይረስን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘይንጹርነትን ንምቁጽጻርን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድረታታት፡ ንብዙሓት ሰባት ዓቢ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ከበድቲ እዋናት፡ በይንኹም ክትኮኑ ኣይንሓድገኩምን ኢና።

ንሕና ኣለናልኩም

  • ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋናትን ናይ ወጥሪ ኩነታትን
  • ብቴሌፎንን ብዝተሓለወ ናይ መስመር ኢንተርነት ባይታን ናጻን ምስጢራውን ምኽርታት እናሃብና
  • ኣብ ፍሉይ ኩነታት ድማ ብኣካል እናረኸብና
  • ኣብ ጸበብቲ ቅልውላዋት ብዝተኻእለ መጠን ክንርከበልኩም ኢና

ርኸቡና

ኣብ Haus am Weißen Stein ትረኽብዎም ሰባት

Mandy Hanke

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 221

E-Mail

Dr. Jörg Fertsch-Röver

Paar- und Lebensberatung, Leitung

Frankfurt

069 / 53 02 221

E-Mail

Claudia Westenberger

Paar- und Lebensberatung

Frankfurt

069 / 53 02 221

E-Mail

ኣብ Evangelisches Zentrum für Beratung ኣብ ውሽጢ Offenbach ትረኽብዎም ሰባት

Stephanie Laier

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Barbara Schwab

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Dr. Jörg Fertsch-Röver

Paar- und Lebensberatung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Ute Föhre

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

ኣብ Evangelisches Zentrum für Beratung ውሽጢ ትረኽብዎም ሰባት

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail