ምክትል ሓላፊ ኣድራሻ

ኣብ ግዜ ከበድቲ ኩነታትኩም ምስ ደቕኹም ክትራኸቡ ንገብር።

ርኸቡና እንድሕሪ:

  • ንዝተወሰነ ግዜ ደቅኹም ዘይረኺብኩም
  • ናይ ስድራቤት ቤትፍርዲ ወይ ተጣበቅቲ መንእሰያት ኦፊስ ይሓይሽ ወይ ናይ ግድን ኣብ ትሕቲ ምክትል ሓላፊ ኢሉኩም ወይ ዝተገደበ ርክብ እንተተባሂልኩም።

ነብሲ ወከፍ ቆልዓ መሰል ምስ ክኩሎም ወለዱ ክራኸብ ኣለዎ። ነብስወከፍ ወላዲ ምስ ውሉዱ ክራኸብ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። እንትኾነ ግን ክትረኽቦም ክተዘራርቦምን ሓደ ሓደ ግዜ ጸገም ኢዩ። እዚ ዘጋጥም ከቢድ ባእሲ ኣብ ሞንጎ ወለድቲ እንተልዩ ኢዩ፡ ወይ እቲ ሓደ ንውሕስነት ውላዶም ኣስጋኢ እንተኾይኑ ኢዩ። ፧(ንኣብነት ብመኽንያት ኣልኮል ወይ ድሩግ ምውሳድ)። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ኣብ ትሕቲ ምክትል ሓላፊ ብዓል ሞያ ኮንካ ንግዚኡ ክትራኸብ ትኽእል። እዚ ከኣ ቆሉ ወላ ኣብ ግዜ ከቢድ እዋን ምስ ውወለዶም ክራኸቡ ይገብሮም።

Your contact persons

Mounia Assif

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Claudia Hauer

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail