ወልፊ

ብዛዕባ ወልፊ ዝኾኑ ሕቶታት እንተልዮምኹም ሓበሬታን ሓገዝን ንምርካብ ርኸቡና። ንናይ ኣልኮላዊ መስተ፡ ዘይሕጋዊ ሓሽሻት፡ ዝእዘዙ መድሃኒታት፡ ቁማር ይኹን ወይ ካልእ ወልፍታት፥ ነቶም ብእኡ ዝተጸልዉ ከምኡ’ውን ስድራቤታቶምን ካብ ማሕበራዊ ኣከባቢኦም ዝመጹ ሰባትን ንምሕጋዝ ድሉዋት ኣለና።

ሓገዝን ደገፋትን ኣብ ግዜ ቅልውላው ኮሮናክንሕግዝ ኢና ኣብዚ ዘለና!

እዚ ህሉው ኩነታት ንኮሮና ቫይረስን ምስኡ ዝተሓሓዝ ዘይንጹርነትን ንምቁጽጻርን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ድረታታት፡ ንብዙሓት ሰባት ዓቢ ኮይንዎም ኣሎ። ኣብዚ ከበድቲ እዋናት፡ በይንኹም ክትኮኑ ኣይንሓድገኩምን ኢና።

ንሕና ኣለናልኩም

  • ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋናትን ናይ ወጥሪ ኩነታትን
  • ብቴሌፎንን ብዝተሓለወ ናይ መስመር ኢንተርነት ባይታን ናጻን ምስጢራውን ምኽርታት እናሃብና
  • ኣብ ፍሉይ ኩነታት ድማ ብኣካል እናረኸብና
  • ኣብ ጸበብቲ ቅልውላዋት ብዝተኻእለ መጠን ክንርከበልኩም ኢና

ርኸቡና

ርክብ

ናይ ወልፊ ምኽሪ

069 / 530 2 220

ሰኑይ – ዓርቢ 9.00 – 13.00
ሰኑይ – Do 15.00 – 17.00

ኣብ Evangelisches Zentrum für Beratung ከምኡ ድማ Therapie am Weißen Stein ትረኽብዎም ሰባት

Monika Schiemann

Sekretariat & Anmeldung

Frankfurt

069 / 53 02 302

E-Mail

Ralf Hölzel

Fachberater Glücksspiel

Frankfurt

069 / 53 02 306

E-Mail

Beate Fuchs

Beratung

Höchst

069 / 75 93 672 60

E-Mail

Martin Meding

Leitung

Frankfurt

069 / 53 02 301

E-Mail

Veit Wennhak

Fachberater Glücksspiel

Frankfurt

069 / 53 02 307

E-Mail

Anzhelina Blum

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 303

E-Mail

Katrin Werland

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 305

E-Mail