درباره ما

تمام اطلاعات در مورد انجمن منطقه ای پروتستان ،افتخارات و تاریخچه ما .

ما به عنوان اتحادیه پروتستان انجمن ادغام شده کلیسای پروتستان شهر با نمایندگان پروتستان شهر فرانکفورت و افنباخ هستیم و به عنوان ارائه دهنده شناخته شده امور رفاه جوانان در زمینه مؤسسات اجتماعی و آموزشی را برای مردم در هر دو شهر فعالیت می کنیم. بخش اول شامل مؤسسات آموزشی پروتستان ، مؤسسات رفاه جوانان پروتستان و مؤسسات مشاوره پروتستان است.

بیش از 55 سال است که ما خدمات مشاوره ای خود را به افراد در شرایط بحرانی شخصی ، اضطراری و درگیری ارائه می دهیم. همیشه هدف توانمند سازی مردم در فرانکفورت جهت داشتن یک زندگی شخصی سالم و همینطور برقراری زندگی اجتماعی بهتر را مد نظر داشتیم . به عنوان بخشی از کلیسای پروتستان در فرانکفورت و افنباخ ، این تلاش ها مطابق با الگوی مسیحی ما مبتنی بر همبستگی است ، که اتکا به نفس ، مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی را ارتقا می بخشد

خدمات ما برای همه افراد در سطح شهر در نظر گرفته شده است. در مراکز مشاوره آزاد ما به افراد رایگان و بدون در نظر گرفتن وضعیت ، مذهب ، منشأ ، جنسیت و گرایش جنسی ارائه می دهیم . خدمات مشاوره ای در سه مرکز مشاوره ما در اشرهایم ، هکست و افنباخ شامل مشاوره خانواده ، آموزش , مشاوره جوانان تا مشاوره زوج و زندگی ، مشاوره اجتماعی در زمینه مهاجرت و پرواز ، مشاوره و درمان برای پناهندگان ، مشاوره اعتیاد با محوریت اعتیاد به الکل و قمار و مشاوره بدهی . ما همچنین در پنج محل اقامت بزرگ پناهندگان مشاوره اجتماعی ارائه می دهیم.

بیش از 50 کارمند در حال ارائه خدمات هستند . افراد آموزش دیده ما با داشتن مدارک دانشگاهی در زمینه های روانشناسی ، تعلیم و تربیت ، سیاست و غیره با استفاده از طیف گسترده ای از مشاوره های درمانی با قابلیتهای بالا ، مشاوره حرفه ای را ارائه می دهند. همچنین گروه فرانکفورت به صورت داوطلبانه اختصاصا به مشاوره و مدیریت گروه ها پرداخته و از تیمهای مشاوره حمایت می کنند.

اطلاعات بیشتر :

EFO Magazin