نوشیدن کنترل شده الکل

نوشیدن کنترل شده را به افرادی که از الکل سوء استفاده می کنند یا در حد اعتیاد به الکل هستند ، توصیه می کنیم.

ما به مدت 6 ماه یک برنامه نوشیدن کنترل شده ارائه می دهیم. حداکثر مقدار نوشیدن در روز و حداقل تعداد روزهای پرهیز از هفته در کنار هم تعیین می شود. مصرف الکل در یک دفتر خاطرات نوشیدن ثبت شده و با هم در موردش صحبت میکنیم .
همچنین در مورد استراتژی های تغییر عادات نوشیدن بحث می کنیم و آنها را تمرین می کنیم.

Inhalte des Programms “Kontrolliertes Trinken”

مشاوران شما

Monika Schiemann

Sekretariat & Anmeldung

Frankfurt

069 / 53 02 302

E-Mail

Katrin Werland

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 305

E-Mail

Martin Meding

Leitung

Frankfurt

069 / 53 02 301

E-Mail

Anzhelina Blum

Beratung & Therapie

Frankfurt

069 / 53 02 303

E-Mail