پناهندگی کلیسا

ما در مورد تمامی سؤالات پیرامون پناهندگی کلیسا به شما مشاوره می دهیم.

با ما تماس بگیرید, چنانچه ,

  • شما به دنبال اطلاعاتی در مورد موضوع پناهندگی کلیسا هستید
  • شما در یک کلیسا کمک داوطلبانه میکنید
  • شما می خواهید بدانید که کلیسا چگونه و به چه صورت می تواند مشاوره و پشتیبانی بدهد ؟
  • شما می خواهید بدانید که آیا اعطای پناهندگی به کلیسا عواقب قانونی دارد یا خیر؟
  • شما به دنبال اطلاعاتی در مورد چگونگی پناهندگی در کلیسا هستید

فقط قرار ملاقات بگذارید ، ما مشتاقانه منتظر صحبت با شما هستیم. ما از نزدیک با دفتر پناهندگی کلیسای EKHN ، EKKW و Diakonie در مورد سؤالات مربوط به پناهندگی کلیسا همکاری نزدیک داریم.

برای قرار ملاقات با ما تماس بگیرید

Barbara Lueken

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail