مداخله در بحران

. در صورت وجود شرایط حاد و بحرانی تلاش میکنیم تا هر چه سریعتر قرار ملاقات به شما ارائه دهیم.

از شرایط حاد و بحرانی میتوان به عناوین زیر اشاره کرد:

 • مرگ
  تحت مراقبت ارگانی
  خودکشی
  بیماری جدی
  تصادف
  و غیره

لطفاً با دبیرخانه ما تماس بگیرید. برای جوانان امکان تعیین قرار ملاقات های زود و منظم در نظر گرفته شده است .

برای قرار ملاقات با ما تماس بگیرید

Claudia Hauer

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 220

E-Mail

Andrea Schare

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 10

E-Mail