ሁለገብ የሕይወት ምክር ስለመስጠት

የሕይወት ጉዞ ሁሌ እንደ አቀዱት አይሳካም። ማንን መጠዬቅ ወይም ማማከር እንደአለብዎት ማወቅ ቀርቶ ምናልባትም ያለብዎትን ችግር ምን እንደሆነ እንኳን አያዉቁም ይሆናል። ከጭንቀትዎና ከፍርሃትዎ ጋር ግን ብቸኛ እንዳልሆኑ ይወቁ።

እንዚህ ሁኔታዎች ሲገጥምዎት ከእኛ ጋር ግኑኝነት ይፍጠሩ:

  • ከባድ ችግር
  • ከመሥሪያ ቤቶችና በመጻጻፍ በኩል ችግሮች ካለ
  • የሚያገኙትን ማህበርዊ ድጋፍ ትክክል ለመሆኑ እንድረጋገጥ ከፈለጉ፣ (ለምሣሌ የሥራ አጥ ገንዘብ፣ ጡረታ፣ የኑሮ መዶገሚያ /Sozialhilfe)
  • በቤቴሰብዎ ዉስጥ ወይም ከጓደኛ ጋር ችግር ካጋጠመዎት
  • የአሁኑ ሕይወትዎ ከመጠን በላይ ከከበደዎት
  • በቤት ፍላጋ
  • እና ወዘተ / በሌሎችም ጉዳዮች

አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የባለሙያ ምክር ፣ ሕክምና ወይም የሕግ ድጋፍ ወደሚያገኙበት ቦታዎች ጋር እናገናኝዎታለን ።

በተለያዩ ቋንቋንዎች፣ ከአስተርጓሚዎች ጋር የምክር አገልግሎት እንሰጥዎታለን።

የምክር አገልግሎቱ የሚሰጠዉ ከሃይማኖት፣ እምነት ና ከማንነት ጋር ሳይገናኝ ነጻ በሆነ መልኩ ነዉ።
የምክር አገልግሎት የሚሰጠዉ ከክፊያ ነጻ ሲሆን በፍቃደኝንት ከፈለጉ ነዉ። ሁሉም የምክር የምክር አገልግሎቶቻችን ሚስጥርነታቸዉ የተጠበቀ ነዉ።

Kontakt zur Terminvereinbarung

Stephanie Laier

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 40

E-Mail

Ute Föhre

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Barbara Schwab

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail