شته درملنې

د درملنې مختلف اختیارونه شتون لري چې کولی شي خلکو سره پرته له الکول ژوند کولو کې مرسته وکړي. موږ دې معالجې ته د وتلو درملنې په توګه اشاره کوو.

د روږدي توب درملنه

تاسو کولی شئ زموږ د روږدي والی مشورتي مرکز کې د خارج ناروغانو درملنه ترسره کړئ.

د وتلو درملنې لګښتونه ستاسو د تقاعد بیمې یا روغتیا فنډ لخوا پوښل شوي (وضعیت ممکن توپیر ولري که تاسو په شخصي ډول بیمه یاست).

که تاسو د داخلي ناروغانو د وتلو درملنه بشپړه کړې وي، تاسو کولی شئ زموږ څخه نور د خارجي درملنه ترلاسه کړئ (د دمخه-داخل بستر ناروغانو بیرته ایستلو درملنه یا تعقیب په نوم یادیږي).