روانی – ټولنیزې مشورې

موږ ټولو غټو او کوچنیو پوښتنو ته مشورې او لارښوونې ورکوو چې ستاسو په ژوند کې ننګونه وړاندې کوي.

له موږ سره خبرئ وکړئ که:

  • تاسو په خپل ورځني ژوند کې ملاتړ ته اړتیا لرئ
  • تاسو د خپل روغتیا او ژوند پلانونو په اړه پوښتنې لرئ
  • تاسو د پریکړې کولو کې لارښود ته اړتیا لرئ
  • تاسو د ژوند ننګونکي حالت کې یاست
  • تاسو کورنۍ، شخصي یا رواني روغتیا ستونزې لرئ

موږ به د حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړو.

مشورې په داوطلبانه توګه، وړیا او محرم دي. زموږ مشاورین د ټولنیز کار، ټولنیز زده کړې او اروا پوهنې په برخو کې کارپوهان دي. موږ به د حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړو.

ستاسو د اړېکې نیولو کسان

Noriko Blaue

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Susanne Schupp

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Barbara Lueken

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Miriam Schwarz

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Karin Müller

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 159

E-Mail