ማሕበራዊ ምኽሪን ምዕዶን ን ግዚኣውያን ነበርትን ስደተኛታትን

ትኽክለኛ ቦታ ኢና ንዝሃደሙን ተቀማጦን ምውኃድን።

ርኸቡና ብዛዕባ እዞም ኩነታት:

  • ሓዲሽ እንተኾንካ ኣብ ፍራንክፈርት፡ ወይ ኣብዚ ንቁሩብ ግዜ ዝተቀመጥካ እንተኾንካ፧
  • ሓገዝ ምስ ውልቃዊን፡ጥዕናውን፡ ነባርን ማሕበራዊ ሕጊ ሕቶታትን፧
  • ንናይ ማሕበራዊ ጥቅሚ ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም፧
  • ናይ ስድራቤት ወይ ዓለትነት ግጭት እንተሎካ፧
  • ንናይ ምውህሃድ ወይ ቋንቋ ትምህርቲ ምስ ትደሊ፧
  • ሓጸርት ኮርሳትንወይ ዝቅጽሉ ስልጠናታት፧
  • ስድራቤትካ ናብ ጀርመን ክትተምጾም መደብ እንተሃልዩካ፧
  • ብወለንታኻ ናብ ምመበቆል ዓድኻ ክትምለስ ምስ እትደሊ፧
  • ናይ ዑቅባ መስርሕ ጀሚርካን ምኽሪ ኣእንተደሊኻ፧

ምስ ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ትካላትን ሰበስልጣንን ንሰርሕ። እዚ ከኣ ዝበለጸ ክንሕግዘኩም ከም ንክእል የመልክት።

ብብዙሕ ቋንቋታት ምኽሪ ንህብን ወይ ተርጎምቲ ንጥቀም።

ምኽሪ ብወለንታን ናይ ናጻ ኣገልግሎትን ኢዪ። ኩሎም ምኽርታት ምስጢሮም ዝተዓቀበ ኢዩ።

Your Consultants

Social Counselling for Migrantion & Flight

Karin Müller

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Open consultations 
Mondays 9:30–12:30 Uhr 
Thursdays 14:00–17:30 Uhr 
You can also make an individual appointment.

Gülsah Kici Graulich

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Open consultations 
Thursdays 14:00 –17:00 Uhr
You can also make an individual appointment.

Leonie Albert

Beratung

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Atiyqullah Maywand

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Mehari Dunfu

Beratung

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Malale Schokory

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Farah Haidari

Leitung Migrationsberatung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Kahraman Topuz

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail