ግዚኣዊ ነበርቲ ምኽሪ ንልዕሊ ዕድመ ስደተኛታት (MBE)

ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጀርመን ዝመጻኹም ጌና መገዲ ትደልዩ ዘሎኹም፧ እዚ ናይ ልዕሊ ዕድመ ምኽሪ ኣገልግሎት ክሕግዘኩም ይኽእል ኢዩ።

ርኸቡና ብዛዕባ እዞም ዝሶቡ ነገራት:

  • ሓድሽ ኣብ ፍራንክ ፈርት፡ ወይ ኣብዚ እንተነቢርካ ን ቁሩብ እዋን፧
  • ሓገዝ ትደሊ እንተኾንካ ብዛዕባ ውልቃውን፡ጥዕናውን ነባርነትን ማሕበራዊ ሕጊ ሕቶታትን
  • ናይ ቋንቋ ወይ ምውህሃድ ትምህርቲ ተደሊኻ
  • ሰነዳትካ ክፍለጠልካ እንተደሊኻ
  • ሓገዝ የድልየኩም እንተኾይኑ ንናይ ስድራቤታዊ ጥርናፈ
  • ሓጸርት ትምህርትታት ወይ ዝቅጽሉ ትምህርትታት እንተደለኹም ወይ ካልእ ትምህርትታት
  • ሕቶ እንተሎኩም ብዛዕባ ስድራቤት፡ ኣተዓባብያ፡ መጽንሒ ቆልዑ ትካላትን ትምህርትታትን

ናይ ግዚያዊ ስደተኛታት ምኽሪ ኣገልግሎት ንልዕሊ ዕድመ ስደተኛታት (MBE) ይሕግዘኩም ኣብድልየትኩም።

Unsere ausgebildeten Berater*innen sind Fachkräfte aus Sozialpädagogik und Sozialarbeit.

ምኩራት ኣማኸርትና ስፐሻሊስት ካብ ናይ ሾሻል ፐዳጎጂን ሾሻል ዎርከር።፧

ምኽሪ ብወለንታን ብናጻን ኢዩ። ምስጢሩ ዝተዓቅርበ ኢዩ።

Your contact persons

Sozialberatung für Migranten und Flüchtlinge

Karin Müller

Sekretariat

Frankfurt

069 / 53 02 291

E-Mail

Open consultations:
Mondays 9:30am – 12:30pm
Thursdays 2:00am – 5:30pm
You can also make an individual appointment.

Gülsah Kici Graulich

Sekretariat

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Open consultations:
Thursdays, 2:00pm – 5:00pm
You can also make an individual appointment.

Brigitte Ernst

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Offene Sprechstunde
Tuesdays, 2pm – 4pm.
You can also make an individual appointment.

Ute Föhre

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Anastassia-Tasoula Pentidou

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 23

E-Mail

Melanie Vogel

Leitung Migrationsberatung

Höchst

069 / 75 93 672 40

E-Mail

Counselling is provided independently of your religious or world views and nationality. We provide independent counselling confidentially and free of charge. The migration consultation service for adult migrants receives financial support from: