ሓፈሻዊ ሂወት ምኽሪ

ከም መደብካ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ። ርግጸኛ ዘይኮንካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንታይ ኢዩ እቲ ጸገም። ንመን ሓገዝ ከም ትሓትት ንበይንኻ ግን ኣይኮንካን ምስ ጸገምካን ጭንቀትካን።

Contact us in case of:

  • ህጹጽ ሽግር
  • ጸገምን ምዝርራብ ምስ ስሰበስልጣን ምዝርራብን
  • ድግማ ናይ ማሕበራዊ ጸጥታ (ናብነት ጥቅሚ ስራሕ ዘይምህላው፡ ምስጋጉ ስራሕን፡ ኣታዊ ሓገዛትን.g. )
  • ጸገማት ኣብ ስድራቤትን ወይ ኣብ ዝምድናኹምን
  • ህሉው ኩነታት ሂወትካ ክኸብደካ ከሎ
  • ትነብረሉ ቦታ ክትደሊ ኸሎኻን
  • ካልእ ካብዚ ዝበዝሕን

ናብ ስፐሻሊስት ኣማኻሪ ኣገልግሎትን፡ ተራፒስትንወይ ሕጋዊ ምኽርን ንክትረኽቡ ክነሕልፈኩም ኢና ከም ኣድላይነቱ።

ምኽሪ ኣብ ናይ ሃይማኖትካ ወይ ዓለማዊ ዜና ወይ ኣብ ዜግነትክስ ኣይሙርኮስን። ብዘይ ወላ ሓደ ጥቅሚን ነጻ ኣገልግሎትን ምስጢሩ ዝተዓቀበን ኢዩ።

Kontakt

Brigitte Ernst

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

Ute Föhre

Verwaltung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail

David Mayer

Beratung

Offenbach

069 / 82 97 70 99

E-Mail