مشاوره در مورد کیس پناهندگان

ما در مورد تمام سوالات مربوط به نحوه پناهندگی و اقامت خود به شما مشاوره می کنیم.

با ما صحبت کنید چنانچه

  • مصاحبه خود را آماده می کنید
  • شما در طی مراحل پناهندگی به مشاوره نیاز دارید
  • شما می خواهید در مورد مسایل حقوقی اقامت خود اطلاعات کسب کنید

ما به زبان های آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی و فارسی مشاوره می کنیم. برای زبانهای دیگر ، لطفاً شخصی را بیاورید که بتواند برای شما ترجمه کند یا هنگام قرار ملاقات به ما بگویید که به مترجم نیاز دارید. ما یک راه حل زبان خوب پیدا می کنیم

برای قرار ملاقات با ما تماس بگیرید

Barbara Lueken

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 297

E-Mail