ساعات بازدید

ما ساعتهای مشاوره خود را در مدرسه آدولف-ریچوین Adolf-Reichwein ، مدرسه کته-کولویز Käthe-Kollwitz- و مدرسه زیهنZiehenschule ارائه می دهیم.

Adolf-Reichwein- Grundschule Käthe-Kollwitz-Grundschule in Zeilsheim

مرکز مشاوره روانشناختی در انجمن پروتستان هکست مشاوره را در یک اتاق مشاوره در مدرسه ابتدایی آدولف-ریچوین و در دبستان Käthe-Kollwitz در زیلسهایم ارائه می دهد.

این خدمات می تواند به افراد توسط والدین و خانواده ارائه داده شود احتیاجی به برگه ارجاع پزشکی پزشک نمیباشد و کافیست توسط معلم درخواست داده شود.

مرکز مشاوره در انجمن پروستان هکست


همینطور مرکز مشاوره روانشناسی در مرکز انجیلی هکست مشاوره موارد کودکان و کودک نوپا را ارائه می دهد.

بسیاری از سؤالات مربوط به رشد و تربیت فرزند شما ممکن است درست بعد از تولد یا در طول دوره سه سال اول زندگی ایجاد شود ما در کنار شما خواهیم بود تا پاسخگوی مشکلاتی از قبیل موارد زیر باشیم .

  • فریادهای مکرر
  • مشکلات خواب
  • مشکلات تغذیه
  • اضطراب جدایی
  • سرپیچی کردن های شدید
  • مقابله با استرس
    و هر چیز دیگری که شما را نگران می کند

مدرسه زیهن Ziehenschule


خدمات مشاوره ای خانواده ، آموزش و پرورش جوانان در مرکز پروتستان در ویشین اشتاین هر سه شنبه از ساعت 12 تا 14 بعد از ظهر در یک اتاق مشاوره در مدرسه در غالب وقت ملاقات ارائه می دهد. این خدمات در چهارچوب مشاوره مدرسه تعبیه شده است و می تواند با یا بدون برگه ارجاع پزشکی توسط معلم ارائه شود


برخی از مشکلات به تنهایی قابل حل نیست. سپس مشاوره می تواند به شما کمک کند. همچنین می توانیم فقط جهت آشنای دیدار کوتاهی داشته باشید. یا اگر نگران کسی هستید که در گروه دوستانتان هستید ,ما با هم به دنبال راه حل میگردیم و تا یافتن راه خود یاری به افراد کمک می کنیم.