د کډوالو لپاره پروسیجرل مشوره

موږ ستاسو د پناه غوښتنې او هستوګنې طرزالعمل په اړه هرې پوښتنې ته مشوره ورکوو.

له موږ سره خبرې وکړئ که:

  • تاسو د خپلې مرکې لپاره چمتووالی نیسئ
  • تاسو د خپل پناه غوښتنې پروسې په جریان کې مشورې ته اړتیا لرئ
  • تاسو د هستوګنې د حقونو په اړه نور معلومات غواړئ

موږ په آلماني، انګلیسي، فرانسوي او فارسي کې د مشورو وړاندیز کوو. د نورو ژبو لپاره، مهرباني وکړئ یو څوک راولی چې څوک ستاسو لپاره د ژباړې وړ وي، یا موږ ته خبر راکړئ که تاسو د ژباړونکي ته اړتیا لرئ. موږ به د هرې ژبې ستونزو لپاره ښه حل ومومو.

ستاسو د اړېکې کسان

Barbara Lueken

Beratung

Frankfurt

069 / 53 02 297

E-Mail